Velkommen som medlem i evta.no | Norsk Stemmepedagogisk Forum. 

Vi er et  landsdekkende forum av og for sangere, sangpedagoger, logopeder, stemmeforskere, skuespiller, øre-nese-halsleger og andre som har spesialisert seg på stemmen. Vi er også her for å hjelpe deg som trenger informasjon om stemmen, og for deg som vil finne en stemmepedagog i ditt distrikt.

 Som medlem av Norsk Stemmepedagogisk Forum får du tilgang til et bredt nettverk av stemmeinteresserte. Du får mulighet til å delta på seminarer og diskusjoner, abonnement på medlemsbladet Stemmer som Stemmer, og mulighet til å påvirke hvordan vi tenker og utvikler stemmefeltet i Norge.

 Les mer på evta.no.